Blog

Blog

Behandeling chronische pijnklachten: 5 thema’s in één behandeling

Behandeling chronische pijnklachten

Behandeling chronische pijnklachten, ik heb zelf veel verschillende behandeltrajecten gevolgd voor mijn chronische rugklachten. Vaak werd er aandacht besteed aan het serieus nemen van mijn klachten en werd er met mij gezocht naar een goede balans.

Behandeling chronische pijnklachten

Heel soms kwam het aangeven van mijn grenzen ook nog aan bod maar dan heel summier. Aandacht voor mijn kwaliteiten en voor zingeving was er niet en acceptatie van de klachten kwam niet aan bod. Terwijl die onderdelen in mijn ogen essentieel zijn om door te kunnen en een fijn leven te leiden. Vanuit literatuur en eigen ervaringen heb ik dus mijn eigen behandelprogramma ontwikkeld en wat mij betreft zijn er vijf belangrijke thema’s in de behandeling van chronische pijnklachten. Alle vijf de thema’s hebben te maken met grenzen.

5 thema’s in één behandeling chronische pijnklachten

1. Pijn serieus nemen

Voordat het behandeltraject kan beginnen is het van belang dat je de pijn serieus neemt. Dat betekent dat je de harde grens waar je lichaam vaak al heel lang over schreeuwt eindelijk gaat zien en accepteren. Je kunt dan niet langer eindeloos over de grens heengaan, door de pijn heen bijten of compenseren door bijvoorbeeld veel afspraken af te zeggen. Meestal besteed ik in deze fase ook aandacht aan het verschil tussen chronische pijn en acute pijn. Een wezenlijk verschil of je bijvoorbeeld hoop hebt dat pijn weggaat of dat je weet dat de pijn niet weggaat en je iedere dag weer opstaat met de pijn.

2. Belasting en belastbaarheid

Het tweede thema is een balans vinden tussen wat je kunt en wat je doet. Tussen je belasting en je belastbaarheid. Ofwel het vaststellen van je grenzen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een weekschema te maken en te kijken hoe jij je dagen invult. Vaak geeft dat al veel inzicht. Daarna kun je ook inzoomen op een toename of afname van de pijn aan de hand van deze activiteiten. Je kunt nog heel veel meer met zo’n schema, ik kom daar in de blog “Chronische pijn is topsport op de mm2” nog wat uitgebreider op terug.

3. Communicatie

Het derde thema is communicatie, ofwel hoe ga je die grens aangeven aan je omgeving. Lastig wanneer je klachten grillig zijn en je de ene dag bepaalde dingen wel kunt die je de dag daarna niet kunt. Maar ook als jij de ene dag harder werkt om de dagen te compenseren dat je minder kon om vervolgens weer een aantal dagen minder te kunnen omdat je op die goede dag teveel deed. Super verwarrend voor jezelf maar ook voor je omgeving. Hier komt het tweede thema van balans weer om de hoek kijken, een dagplanning die je op goede en slechte dagen kunt uitvoeren. Maar bij communicatie horen ook de boodschappen die jij jezelf geeft. Hoe communiceer jij naar jezelf, ben je trots op hoe je het doet of doe je nooit genoeg? In de blog “Wat zeg je nou?!” kun je meer lezen over de communicatie van jou naar jezelf en van de ander naar jou.

4. Jouw zelfbeeld, jouw kwaliteiten

Als er dan een goede basis is en je kunt die grenzen aardig naar je omgeving communiceren dan gaan we op zoek naar je kwaliteiten. Vaak is daar nog maar weinig aandacht voor en ben je enkel nog aan het overleven. De balletjes aan het hooghouden op werk en in je gezin. Maar wat vind je nou echt leuk om te doen, wat kun je goed, waar word je blij van? We werken aan het versterken van je zelfbeeld wat een flinke opdoffer gekregen heeft omdat je niet meer kon wat je eerst wel kon. Vanuit die kracht gaan we weer grenzen verleggen. Kijken wat je op kunt en wilt pakken. Hoe jij je leven weer in eigen hand kunt nemen en kunt genieten.

5. Acceptatie

Dan komt de fase dat er meer rust gekomen is omdat je misschien wel ander, beter passend werk gevonden hebt of misschien heb je een nieuwe (of oude) hobby opgepakt die jou veel energie geeft. Je kunt beter aan mensen uitleggen wat er allemaal speelt en je kunt je grenzen beter aangeven. Als je dan ervaren hebt dat je, ondanks je pijn, toch een leuk leven kunt hebben, als het maar binnen jouw grenzen gebeurd dan komt daar vaak ruimte voor een stukje acceptatie. Ook is er in deze fase, maar soms al veel eerder in de behandeling, ruimte om te rouwen. Rouwen over wat je los moest laten, over wat je niet meer kon. Soms ga je op en neer in de fases, zijn eerdere thema’s weer even belangrijker maar heel vaak zie ik dat cliënten deze thema’s zo doorlopen.

Ontdek hoe ook jíj kunt leren omgaan met je chronische pijn. 

Wil je meepraten over dit onderwerp of andere relevante onderwerpen kijk dan op mijn instagram pagina.

Geplaatst in