Klachten

Je kunt bij mij terecht voor de volgende problemen en klachten:

Chronische pijn

Heb je al langere tijd fysieke pijn en verschillende behandelingen geprobeerd? Blijft de pijn je belemmeren en/of je leven beheersen? Heb je geen idee hoe je de pijn moet accepteren en hoe je verder moet met deze pijn? Worden je gedachten beheerst door dat wat allemaal niet meer kan en maakt dat je moedeloos? Heb je moeite met het aangeven van je grenzen of misschien zelfs met eerst zelf je grens aanvoelen en accepteren dat dat je grens voor nu is? Dan zou ik heel graag met je aan de slag gaan om te werken aan het aangeven van je grenzen en je helpen bij het accepteren dat je misschien niet alles meer kan wat je voordat de chronische pijn begon wel kon. Uit eigen ervaring, vanwege mijn chronische rugklachten, weet ik hoe moeilijk het is om deze processen te doorlopen en je aan te passen aan een nieuwe situatie. Maar ik weet ook dat het kan en daar wil ik je graag bij helpen.

Daarnaast zullen we ons ook richten op wat je wel kan, wat jij te bieden hebt en waar jij gelukkig van wordt maar dan gegoten in een vorm die past bij je fysieke klachten. In de behandeling zal, waar nodig, aandacht besteed worden aan pijneducatie. Hoe ontstaat de pijn en kun je het eventueel beïnvloeden. We kijken naar je belastbaarheid en je huidige belasting en zoeken daarin naar een balans. Daarnaast besteden we tijd en aandacht aan bewustwording en ontspanning van je lijf.

Bij chronische pijnklachten bied ik de mogelijkheid tot het volgen van een behandeling in een groep. Dit is een traject van 5 individuele (wandel)afspraken en 5 groepsbehandelingen. In deze behandeling komen onder andere de onderwerpen pijn en het pijnsignaal, acceptatie, grenzen aangeven en balans tussen belasting en belastbaarheid aan bod. Er is in de groep ruimte voor het uitwisselen van individuele ervaringen, bijvoorbeeld hoe iedereen omgaat met reacties op je klachten vanuit de omgeving. Daarnaast kijken we wat nog lastig is en wat goed gaat in het vinden van een balans in je belasting en belastbaarheid. De groepssessies vinden 1x per 3 weken plaats en tussendoor staat voor iedereen een individuele afspraak gepland. De laatste groepsafspraak is ongeveer 16 weken na de start van het traject. Je mag er vanuit gaan dat het hele traject ongeveer 4 maanden in beslag neemt. We streven ernaar dat je na die 4 maanden beter kan accepteren dat je pijn hebt en dat die pijn consequenties heeft voor je leven. Dat je je grenzen aan mag en kan geven en een betere balans gevonden hebt. Maar ook dat je ziet wat je mogelijkheden zijn, ondanks je pijn of misschien zelfs dankzij je pijn.

Mochten er nog andere zaken spelen of blijk je niet voldoende te hebben aan dit traject dan kunnen we in overleg individuele afspraken toevoegen.

ADHD

Loop je vast in het maken of opvolgen van een planning? Is je leven en/of je huis een grote chaos en kom je altijd te laat? Heb je al verschillende studies geprobeerd maar niets afgemaakt? Ben je altijd bestempeld als lui maar lukt het gewoon niet om te doen wat je eigenlijk wilt doen? Heb je het gevoel dat je hoofd overloopt en je op 10 zenders tegelijk afgestemd staat? Komt dit je bekend voor, dan zou ik je graag helpen.

Samen kijken we naar het maken van een planning maar ook hoe het komt dat die nooit goed klopt. Daarnaast kijken we hoe jij meer controle kan krijgen over je emoties en eventueel impulsief gedrag (bijvoorbeeld kopen of eten), je dag- en nachtritme beter op orde kan houden, je sociale contacten kan onderhouden en een negatief zelfbeeld kan verbeteren.

Voor mensen met AD(H)D en vergelijkbare klachten zoals planningsproblemen, concentratieproblemen en uitstelgedrag is er ook de mogelijkheid om een groepsbehandeling te volgen. In deze groep krijg je in korte tijd veel informatie en oefeningen. Daarnaast ontmoet je mensen met vergelijkbare klachten wat als prettig ervaren wordt. De groep bestaat uit 1 individueel intakegesprek en 5 wekelijkse groepssessies waarin bovenstaande onderwerpen aan bod zullen komen maar waar ook aandacht is voor een laag zelfbeeld, assertiviteit en impulsproblemen.

Er is geen diagnose of verwijsbrief nodig voor het volgen van de groep. Aan het eind van de behandeling kijken we of er nog een hulpvraag is en plannen zo nodig extra individuele afspraken in.

Stress en burn-out klachten

Ga je niet meer met plezier naar je werk? Heb je constant een gejaagd gevoel? Kun je minder genieten van dingen in je leven waar je eerst wel van kon genieten? Heb je steeds vaker hoofdpijn en meer of minder eetlust? Pieker je veel over je werk? Ben je perfectionistisch en wil je alles graag goed doen? Herken je deze punten dan kan het zijn dat je een burn-out hebt. Een burn-out ontstaat vaak geleidelijk. Meestal is de stress die je ervaart niet enkel gericht op je werk maar komt het ook voort uit of heeft het invloed op andere levensgebieden. Voorbeelden hiervan zijn je gezin, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Vaak is er sprake van een combinatie van een hoge werkdruk, veel verschillende taken (thuis en op het werk), weinig controle en te weinig mogelijkheden voor ontspanning.

In de behandeling kijken we samen hoe je zowel fysiek als mentaal weer tot rust kunt komen. We onderzoeken mogelijke oorzaken van je burn-out en zoeken naar een nieuwe balans waarbij ook meer tijd komt voor ontspanning. Tevens kijken we samen wat jouw grens is/zou moeten zijn en hoe je die beter aan kan geven aan je omgeving. Onderdeel van de behandeling kan ook zijn om samen aan je zelfbeeld te werken omdat dit er misschien voor zorgt dat je over je grenzen gaat en laat gaan. Daarnaast kijken we in de behandeling ook naar jouw kwaliteiten, hoe kan je die het beste inzetten en wat moet je daarvoor veranderen in je leven. Mochten er nog andere, niet genoemde factoren, aan je burn-out ten grondslag liggen of je klachten in stand houden dan gaan we daarmee aan de slag.

Negatief zelfbeeld, onzekerheid en perfectionisme

Heb je vaak het gevoel dat je minder bent dan anderen? Ben je altijd kritisch ten opzichte van jezelf? Hecht je meer waarde aan de dingen die je fout doet dan aan de dingen die je goed doet? Word je regelmatig somber door de gedachten die je over jezelf hebt? Als je deze punten herkent dan heb je waarschijnlijk een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld kan veel impact op je leven hebben. Het kan zijn dat je daardoor weinig sociale contacten hebt of dat het je niet lukt om een gelijkwaardige relatie aan te gaan. Daarnaast kan het er ook voor zorgen dat je het moeilijk vindt om de juiste baan te vinden of te behouden omdat je niet goed durft te laten zien wat je in huis hebt.

In de behandeling kijken we hoe jouw negatieve zelfbeeld ontstaan is. Heel vaak is dit ontstaan in je jeugd of door negatieve ervaringen later in je leven. We besteden hier naar behoefte aandacht aan. Soms valt er dan al veel op zijn plek. Daarnaast kijken we welke gedachten ervoor zorgen dat jij in een vergelijking met andere mensen altijd als de mindere eruit komt. We besteden ook veel aandacht aan jouw positieve eigenschappen. We streven niet naar een perfect zelfbeeld met enkel positieve eigenschappen, maar naar een realistisch zelfbeeld. In dit zelfbeeld is aandacht voor je kwaliteiten, alsook voor je mindere eigenschappen.

Identiteitsproblemen

Stel jij jezelf vaak de vraag wie je nou eigenlijk bent? Heb jij soms geen idee wat je wil met je leven? Twijfel jij altijd over keuzes die je moet maken? Ben je al verschillende keren begonnen met een nieuwe studie of op een nieuwe werkplek zonder dat je echt vindt wat je zoekt? Word je regelmatig somber zonder dat je precies weet waardoor het komt? Pieker je veel over de toekomst? Kan je veel van deze vragen met ja beantwoorden dan help ik je graag met de zoektocht naar jezelf.

We zoeken samen naar wie jij bent. Soms kijken we daarvoor eerst naar wie jij was en hoe je die persoon misschien door omstandigheden kwijtgeraakt bent. Rouwverwerking is hier soms een onderdeel van om dat wat je verloren bent een plek te geven. Een belangrijk en groot onderdeel van de behandeling is vooruitkijken. We gaan op zoek naar jouw persoonlijkheidseigenschappen en naar een manier hoe je die het beste in kunt zetten. Daarbij kunnen we ook samen onderzoek doen naar een passende studie of werkplek.

Depressie en somberheid

Voel jij je vaak somber en vermoeid? Heb je een gevoel van waardeloosheid en hopeloosheid? Is je eetlust sterk af- of toegenomen? Ben je snel geƫmotioneerd of zijn je emoties juist afgevlakt? Slaap je heel weinig of juist heel veel? Denk je vaak negatief over jezelf? Vind je het moeilijk om in de ochtend uit bed te komen en aan de dag te beginnen? Herken je deze punten dan heb je mogelijk last van een depressie of een somber gevoel wat je zelf niet opgelost krijgt. Vervelend want het kan op alle levensgebieden veel invloed hebben. Ik wil je hier graag mee helpen.

In de behandeling kijken we naar een mogelijke oorzaak, al is er soms geen directe oorzaak aan te wijzen. In beide gevallen besteden we ook veel aandacht aan het hier-en-nu. Hoe kun jij er nu voor zorgen dat jij je beter voelt. We kijken samen naar je dagstructuur en slaappatroon. Daarnaast zoeken we naar manieren van ontspannen die bij je passen. We maken een overzicht van energiegevers en energievreters zodat daar weer een balans in komt. Zo nodig gaan we ook aan de slag met je negatieve zelfbeeld.

Overige klachten en hulpvragen

Staat jouw klacht er niet bij maar wil je toch overleggen of behandeling mogelijk is, neem dan zeker even contact met mij op. We kijken dan samen naar de mogelijkheden en zo nodig verwijs ik je door naar een behandelaar waar je beter op je plek bent.

Ook als je goed functioneert kan zelfreflectie zinvol zijn. Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met conflicten, een nieuwe positie (werk of prive) of problemen rond het vinden van een balans tussen werk en privé.