Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat.

Yvonne Lankhaar, gevestigd te Heesch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69529299, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Yvonne Lankhaar met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.      Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Yvonne Lankhaar persoonsgegevens verwerkt:

 • (Potentiële) patiënten en coachingsklanten
 • Bezoekers aan de praktijk van Yvonne Lankhaar
 • Bezoekers van www.yvonnelankhaar.nl
 • Deelnemers aan groepsbijeenkomsten van Yvonne Lankhaar
 • Alle overige personen die met Yvonne Lankhaar contact opnemen of van wie Yvonne Lankhaar persoonsgegevens verwerkt

2.      Verwerking van persoonsgegevens

Yvonne Lankhaar verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een behandelgesprek of (groeps)bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers

3.      Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Yvonne Lankhaar verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
 • Het onderhouden van contact (het versturen van uitnodigingen voor behandelafspraken en groepsbijeenkomsten)
 • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld het informeren van de huisarts bij start en afsluiting van de therapie. Dit gebeurt enkel met expliciete toestemming van betrokkene
 • Het op de hoogte brengen van een waarnemend psycholoog, tijdens afwezigheid van Yvonne Lankhaar. Dit gebeurt enkel met expliciete toestemming van betrokkene
 • Het geanonimiseerd gebruik van een casus tijdens intercollegiale toetsing of voor studie
 • Yvonne Lankhaar deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij (groeps)bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

4.      Rechtsgrond

Yvonne Lankhaar verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals een werkgever of zorgverzekeraar
 • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het sturen van een factuur of een uitnodiging voor een behandelafspraak of groepsbijeenkomst.

5.      Verwerkers

Yvonne Lankhaar kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Yvonne Lankhaar persoonsgegevens verwerken. Yvonne Lankhaar sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.      Bewaren van gegevens

Yvonne Lankhaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Yvonne Lankhaar hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Medische gegevens: ten minste 20 jaar na het beëindigen van de behandelovereenkomst
 • (Financieel) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens

Tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

7.      Wijzigingen privacyverklaring

Yvonne Lankhaar kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Yvonne Lankhaar gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

8.       Cookies, of vergelijkbare technieken

Yvonne Lankhaar gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Yvonne Lankhaar gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Yvonne Lankhaar hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van Yvonne Lankhaar zie https://yvonnelankhaar.nl/cookieverklaring.

9.      Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Yvonne Lankhaar wil graag weten hoe de bezoekers van Yvonne Lankhaar de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Yvonne Lankhaar bezoekt, zodat Yvonne Lankhaar het gebruik van de website kan optimaliseren. Yvonne Lankhaar wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Yvonne Lankhaar je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Yvonne Lankhaar goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Yvonne Lankhaar kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Yvonne Lankhaar heeft op 9 mei 2020 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Yvonne Lankhaar ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Yvonne Lankhaar de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Yvonne Lankhaar je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Yvonne Lankhaar te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen of over te dragen. Hierover kunt u contact opnemen met Yvonne Lankhaar door een e-mailbericht te sturen naar info@yvonnelankhaar.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Yvonne Lankhaar persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Yvonne Lankhaar door een e-mailbericht te sturen naar info@yvonnelankhaar.nl. Een klacht tracht Yvonne Lankhaar naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).